Dokumenty potrzebne do założenia Stowarzyszenia

Dokumenty potrzebne do założenia Stowarzyszenia

Postprzez Iwona » Wt sie 24, 2010 12:24

PROTOKÓŁ NR 1/200
z dnia r.


z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia
Na pierwszym po wyborze posiedzeniu Komisja Rewizyjna stowarzyszenia ukonstytuowała się w następującym składzie:
1. – przewodnicząca
2. – członek
3. – członek
przewodniczący:

............................

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________PROTOKÓŁ NR 1/200
z dnia r.


z posiedzenia ZARZĄDU
Stowarzyszenia p. n.
Na pierwszym po wyborze posiedzeniu zarząd stowarzyszenia ukonstytuował się w następującym składzie:
1. – prezes zarządu
2. - wiceprezes
3. – skarbnik
4. - członek
5. – członek
Prezes:

............................
_______________________________________________________________________________________________________________


UCHWAŁA NR 1/200
z dnia r.


Zebrania Założycielskiego
Stowarzyszenia p.n.
o założeniu stowarzyszenia i jego siedzibie.§ 1

Osoby zgromadzone w …………………….. w Białymstoku w dniu r. postanawiają założyć stowarzyszenie pn. ze stałą siedzibą w Białymstoku przy ul. ; 15- Białystok.


§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie (15 głosów za).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

................................. ..........................................
protokolant przewodniczący zebrania_______________________________________________________________________________________________________________UCHWAŁA NR 7/200
z dnia r.


Zebrania Założycielskiego
Stowarzyszenia p. n.
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia.

§ 1
Dokonuje się wyboru pozostałych członków zarządu w składzie:
1. – przewodnicząca
2. – członek
3. – członek

§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 osób za).................................. ..........................................
protokolant przewodniczący zebrania


_______________________________________________________________________________________________________________UCHWAŁA NR 6/200
z dnia r.


Zebrania Założycielskiego
Stowarzyszenia p. n.
w sprawie wyboru pozostałych członków zarządu stowarzyszenia.

§ 1
Dokonuje się wyboru pozostałych członków zarządu w składzie:
1. – wiceprezes
2. – skarbnik
3. – członek
4. - członek.

§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 osób za).................................. ..........................................
protokolant przewodniczący zebrania


_______________________________________________________________________________________________________________UCHWAŁA NR 5/200
z dnia r.


Zebrania Założycielskiego
Stowarzyszenia p. n.
w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

§ 1
W wyniku glosowania jawnego Prezesem Zarządu została pani .
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 osób za)

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

................................. ..........................................
protokolant przewodniczący zebrania


_______________________________________________________________________________________________________________UCHWAŁA NR 3/200
z dnia r.


Zebrania Założycielskiego
Stowarzyszenia p. n.
o wyborze Komitetu Założycielskiego i upoważnieniu go do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia

§ 1
Dokonuje się wyboru Komitetu Założycielskiego w składzie:
1.
2.
3.
§ 2
.Upoważnia się Komitet Założycielski do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia.
§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 osób za)

................................. ..........................................
protokolant przewodniczący zebrania


_______________________________________________________________________________________________________________
UCHWAŁA NR 2/200
z dnia r.


Zebrania Założycielskiego
Stowarzyszenia p. n.
w sprawie uchwalenia statutu stowarzyszenia.

§ 1
Uchwala się statut stowarzyszenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 osób za).

................................. ..........................................
protokolant przewodniczący zebrania


_______________________________________________________________________________________________________________UCHWAŁA NR 4/200


Zebrania Założycielskiego
stowarzyszenia p.n.
z dnia r.
w sprawie sposobu głosowania przy
wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej.§ 1
Przyjmuje się zasadę głosowania jawnego przy wyborze członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

................................. ..........................................
protokolant przewodniczący zebrania_______________________________________________________________________________________________________________


Protokół

z Zebrania Założycielskiego Członków Stowarzyszenia
pn. „”
odbytego w dniu .200 r.W zebraniu według załączonej listy obecności uczestniczyło 15 osób.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
2. Podjęcie uchwały w sprawie założenia stowarzyszenia.
3. Przedstawienie projektu statutu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komitetu założycielskiego i upoważnieniu go do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania przy wyborze władz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru prezesa Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji rewizyjnej.
10. Wolne wnioski.


Ad. 1
Obrady otworzyła Pani witając wszystkich i zapoznając z celem zebrania. Zaproponował wybór przewodniczącego i protokolanta.
Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę
Na protokolanta zgłoszono kandydaturę.

W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania została pani– za kandydaturą opowiedziało się 15 członków, 0 było przeciw,
0 wstrzymało się od głosu, a protokolantem została pani - za kandydaturą opowiedziało się 15 członków, 0 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Ad. 2
Podjęto uchwałę w sprawie założenia stowarzyszenia.

Ad. 3
Pani Anna Pawłowska przedstawiła projekt statutu.

Ad. 4
Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia statutu.

Ad. 5
Podjęto uchwałę w sprawie wyboru komitetu założycielskiego i upoważnieniu go do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia.


Ad. 6
Podjęto uchwałę w sprawie sposobu głosowania przy wyborze władz. Zadecydowano o głosowaniu jawnym - jednogłośnie.

Ad. 7
Ustalono, że zarząd będzie składał się z 5 osób – jednogłośnie.

Przystąpiono do procedury wyboru prezesa zarządu.

Na prezesa zarządu zgłoszono następujące kandydatury:
1.
2.

Pani wyraziła zgodę za kandydowanie. Pani nie wyraziła zgody na kandydowanie.

W wyniku głosowania jawnego prezesem zarządu została – jednogłośnie (15 głosów za).

Ad. 8
Przystąpiono do procedury wyboru pozostałych członków zarządu.

Na pozostałych członków zarządu zgłoszono następujące kandydatury:
1.
2.
3.
4.

W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania jawnego do zarządu zostali wybrani:
1.
2.
3.
4.

*
1. W przypadku głosowania jawnego – należy podać wynik głosowania.
2. W przypadku głosowania tajnego – należy dołączyć protokół komisji skrutacyjnej.
3. W przypadku gdy Zebranie dokonuje wyboru poszczególnych członków zarządu / głosowanie po kolei na osobę wraz z funkcją - należy podać funkcję /.
4. W przypadku gdy, zgodnie z postanowieniem statutu, zarząd ukonstytuowuje się na pierwszym posiedzeniu, tj. dokonano wyboru członków zarządu bez nadania im funkcji, należy załączyć protokół z ukonstytuowania się zarządu, tj. z podaniem funkcji.


Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:
1. - wiceprezes
2. - skarbnik
3. - członek
4. - członek


Ad. 9
Przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury:
1.
2.
3.


W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W wyniku jawnego głosowania do komisji rewizyjnej zostali wybrani:

1.
2.
3.

*
1. W przypadku głosowania jawnego – należy podać wynik głosowania.
2. W przypadku głosowania tajnego – należy dołączyć protokół komisji skrutacyjnej.
3. W przypadku gdy Zebranie dokonuje wyboru poszczególnych członków komisji reewizyjnej/ głosowanie po kolei na osobę wraz z funkcją - w uchwale należy podać też funkcję/.
4. W przypadku gdy, zgodnie z postanowieniem statutu, komisja rewizyjna ukonstytuowuje się na pierwszym posiedzeniu, tj. dokonano wyboru członków komisji bez nadania im funkcji, należy załączyć protokół z ukonstytuowania się komisji rewizyjnej, tj. z podaniem funkcji.


Uchwała w sprawie wyboru komisji rewizyjnej – w załączeniu.

Po ukonstytuowaniu się komisji rewizyjnej jej skład jest następujący:
1. - przewodniczący
2. - członek
3. - członek.

Ad. 10
Zebranym członkom podano główne tezy programu działalności stowarzyszenia:
a/ kierunki działania stowarzyszenia
b/ praca członków na rzecz stowarzyszenia
c/ uroczystości i imprezy
d/ działalność finansowa stowarzyszenia /wpisowe, składki/.


Na tym zebranie zakończono, dziękując za udział.


Protokolant: Przewodniczący Zebrania:
Obrazek
Avatar użytkownika
Iwona
Moderator
Moderator
 
Posty: 3329
Dołączył(a): Śr lis 04, 2009 17:51
Lokalizacja: Białystok

Postprzez » Wt sie 24, 2010 12:24

 

Re: Dokumenty potrzebne do założenia Stowarzyszenia

Postprzez Iwona » Wt sie 24, 2010 12:39

LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA... (PRZYKŁADOWY WZÓR)

My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie..., z siedzibą w... przy ul..., obecni na zebraniu w dniu... 2006 r., świadomi odpowiedzialności prawnej - oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach:

Imię i Nazwisko Data, miejsce urodzenia Miejsce zamieszkania (ulica, kod, miasto) Nr dowodu osobistego
Nr PESEL
Własnoręczny podpis

1. Jan Kowalski 03.01.1970, Warszawa ul. Piękna 2, 02-784 Opole DB 8119890 70010323071
2. ……..
3. …….
15. ………

źródło
Obrazek
Avatar użytkownika
Iwona
Moderator
Moderator
 
Posty: 3329
Dołączył(a): Śr lis 04, 2009 17:51
Lokalizacja: Białystok

Postprzez » Wt sie 24, 2010 12:39

 


Powrót do Stowarzyszenie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości