Nowe leki W TU

Leki i metody lecznicze.

Re: Nowe leki W TU

Postprzez maja » N lut 09, 2014 11:03

Nie bede tu cytowac calych artykulow (wiele z nich w niemiecko lub angielsko jezycznej wersji) Poczytajcie o dr.Bihari i leku o nazwie Naltrexon (jego roli w chorobach autoimmun.)Postaram sie o tym porozmawiac z moimi lekarzami,jesli do was to przemawia zrobcie to tez.
Jesli po dziurki w nosie siedzisz w szambie, nie wolno Ci opuszczac glowy...
maja
lokator
lokator
 
Posty: 128
Dołączył(a): N sty 19, 2014 14:27
Lokalizacja: Hamburg

Postprzez » N lut 09, 2014 11:03

 

Re: Nowe leki W TU

Postprzez ibiza13 » Pt mar 23, 2018 09:29

Belimumab w leczeniu twardziny układowej

Belimumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym klasy IgG , wytwarzanym metodą rekombinacji DNA, wiążącym się specyficznie z rozpuszczalnym białkiem BLyS, hamując w ten sposób jego aktywność biologiczną. Białko BLyS bierze udział w aktywacji, różnicowaniu i przeżyciu limfocytów B.Obserwowano zwiększone stężenia tego białka w surowicy pacjentów z twardziną układową, ponadto korelowały one z rozległością zmian skórnych.

Opublikowano wyniki jednośrodkowego, podwójnie zaślepionego, kontrolowanego placebo, randomizowanego badania klinicznego, oceniającego bezpieczeństwo i skuteczność belimumabu w populacji pacjentów z wczesną uogólnioną postacią twardziny układowej.
W trwającym 52 tygodnie badaniu wzięło udział 20 chorych leczonych mykofenolanem mofetilu (do 2g/dobę), zrandomizowanych w stosunku 1:1 do ramienia otrzymującego placebo lub belimumab (10mg/kg m.c. i.v., 3 podania co 2 tyg., następnie co 4 tygodnie). W obu obserwowanych ramionach badania odnotowano zmniejszenie zajęcia skóry oceniane wskaźnikiem Rodnana (mRSS). W ramieniu stosującym belimumab wyjściowo ze średniej wartości 27 do 18 (P = 0.039), a w stosującym placebo z 28 do 21 (P = 0.023). Chociaż średnia zmiana wskaźnika mRSS była większa wśród przyjmujących belimumab (-10 vs -3), nie uzyskano istotności statystycznej (pierwotny punkt końcowy badania). Nie obserwowano różnic w częstości działań niepożądanych (w tym powikłań infekcyjnych) pomiędzy grupami. Wartości FVC o raz DLCO pozostały stabilne w trakcie trwania badania.
Interesujące są ponadto wyniki wpływu leczenia na ekspresję genów w badanych grupach chorych. Wykazano, że odpowiedź kliniczna na belimumab, związana była ze zmniejszeniem ekspresji genów o profilu związanym z włóknieniem (kolagen, ECM, TGFb/TGFbR), natomiast w ramieniu otrzymującym placebo nie obserwowano istotnych zmian (mimo, że stosowany był tej grupie mykofenolan mofetilu). Analiza histopatologiczna bioptatów skóry wykazała zmniejszenie nasilenia zmian u większości badanych w obu analizowanych grupach, jednak nie wykazano istotnych różnic pomiędzy nimi.

źródło: http://www.termedia.pl
"Życie jest albo wielką przygodą, albo niczym." - Helen Keller
W pracy robię TO, a w domu TO

Obrazek
Avatar użytkownika
ibiza13
Administrator
Administrator
 
Posty: 2155
Dołączył(a): N lip 25, 2010 09:06
Lokalizacja: Słupsk/Szczecin

Re: Nowe leki W TU

Postprzez ibiza13 » Cz cze 14, 2018 11:52

Zastosowanie plazmaferezy u chorych z twardziną układową

Plazmafereza lecznicza może znaleźć zastosowanie w leczeniu szczególnych postaci klinicznych twardziny układowej, gdyż w dotychczasowych opisach jej zastosowania w przeważającej części przypadków odnotowywano poprawę w zakresie typowych objawów choroby.
Niestety aktualnie nie wiemy, którzy pacjenci mogą odnieść największą korzyść z takiej metody leczenia. Plazmafereza, co warto podkreślić jest związana z niskim ryzykiem powikłań, a koszt terapii w odniesieniu do innych metod leczenia obecnie stosowanych w reumatologii jest akceptowalny.
Plazmafereza lecznicza (therapeutic plasma exchange; TPE) polega na oddzieleniu osocza chorego wraz z czynnikami patogennymi. Podczas filtracji z krwi usuwane są białka o dużej masie cząsteczkowej albuminy przeciwciała, białka monoklonalne, kompleksy immunologiczne, składowe i produkty aktywacji układu dopełniacza, cytokiny, związki toksyczne. Osocze zastępowane jest płynem substytucyjnym w skład którego wchodzą albuminy, krystaloidy, osocze świeżo mrożone . Przeprowadzony proces plazmaferezy ma działanie immunomodulacyjne. Zmianę proporcji przeciwciała/antygeny, usuwanie mediatorów zapalnych ma wpływ na stymulację limfocytów. TPE znajduje zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu autoimmunologicznym, wśród wskazań jest 150 jednostek chorobowych, które zostały uporządkowane w czterech kategoriach, z uwzględnieniem dowodów na skuteczność i zasadność przeprowadzenia takiej procedury. Kategoria pierwsza oznacza, iż w tym wskazaniu jest to standardowe leczenie z wyboru w uzasadnionych klinicznie przypadkach. Twardzina układowa zaliczana jest do kategorii trzeciej, ponieważ rola plazmaferezy w terapii tej choroby nie jest jasna, a decyzję odnośnie jej zastosowania należy rozważać indywidualnie. TPE jest zabiegiem obarczonym znacznymi kosztami, ale jest bezpieczna, poważne powikłania (zagrażające życiu) występują rzadko <1%.
Dokonano systematycznego przeglądu piśmiennictwa w poszukiwaniu informacji o korzyściach i ryzyku związanych z zastosowaniem plazmaferezy u chorych na twardzinę układową. Wśród 46 publikacji nie było żadnego randomizowanego badania klinicznego. W 21 zastosowano więcej niż jedną metodę terapeutyczną, stąd ocena efektywności plazmaferezy nie była jednoznaczna. Spośród pozostałych 25 tylko 10 spełniało kryteria badań wysokiej jakości.
Po przeprowadzonym leczeniu odnotowywano poprawę w zakresie zmian skórnych (u 2/3 pacjentów), obserwowano także poprawę w zakresie mikrokrążenia w postaci ustąpienia objawu Raynauda (nawet na wiele miesięcy) oraz gojenia się owrzodzeń palców (również takich, które dotychczas były oporne na inne metody leczenia). Autorzy pracy szeroko analizowali potencjalne mechanizmy działania plazmaferezy na mikrokrążenie, ale przedstawione przez nich hipotezy muszą zostać potwierdzone w kolejnych badaniach.
Szczególną uwagę poświęcono przypadkom niepowodzenia leczenia po przeprowadzonych TPE. Brak skuteczności u niektórych chorych mógł wynikać z późnego włączenia takiej terapii (wieloletni przebieg ciężkiej uogólnionej postaci twardziny układowej, chorzy z rozpoznaniem kryzy nerkowej, gdzie początkowo uzyskano poprawę, ale ostatecznie leczenia zakończyło się niepowodzeniem). Trudności w prowadzeniu leczenia wynikały również z braku możliwości uzyskania dostępu żylnego.

TPE jest uznawana za drogą procedurę, koszt przeprowadzenia jednego zabiegu oszacowano na 1200$. Gdy jednak koszty te zestawiono z wydatkami związanymi z leczeniem biologicznym (w skali roku) oraz leczeniem immunoglobulinami, to procedury TPE (w przeliczeniu 12-18 procedur /rok) - wypadły najkorzystniej.

Źródlo: http://www.termedia.pl
"Życie jest albo wielką przygodą, albo niczym." - Helen Keller
W pracy robię TO, a w domu TO

Obrazek
Avatar użytkownika
ibiza13
Administrator
Administrator
 
Posty: 2155
Dołączył(a): N lip 25, 2010 09:06
Lokalizacja: Słupsk/Szczecin

Re: Nowe leki W TU

Postprzez ibiza13 » Cz cze 21, 2018 12:40

Lenabasum obiecujący lek w sklerodermii

Lenabasum może być obiecującą opcją leczenia w sklerodermii, wyniszczającej chorobie autoimmunologicznej. Najnowsze wyniki badania nad lenabasum przedstawił w Amsterdamie główny badacz Robert Spiera z Weill Cornell Medical College w Nowym Jorku podczas kongresu Europejskiej Ligi Przeciw Reumatyzmowi 2018.
Lenabasum ma korzystny profil bezpieczeństwa i jest dobrze tolerowany przez pacjentów, którzy desperacko potrzebują bezpiecznych i skutecznych terapii, szczególnie tych, które nie są immunosupresyjne.
Istnieje kilka czynników spowalniających progresję sklerodermii, ale nie ma standardowej terapii dla tej choroby. Objawy twardziny układowej obejmują stwardnienie skóry, zmiany w pigmentacji skóry, bóle stawów, refluks żołądkowo-przełykowy i zespół jelita drażliwego. Schorzenie może prowadzić, między innymi, do choroby Raynauda, zespołu Sjögrena, zwłóknienia płuc, niewydolności nerek oraz choroby płuc, serca i nerek.
W poprzednim badaniu II fazy podwójnie zaślepionej, kontrolowanej próbie z placebo (NCT02465437) lenabasum, wyniki wykazały bezpieczeństwo, tolerancję i korzyści kliniczne u pacjentów z rozproszonym podtypem skóry. Doustna, syntetyczna, nieimmunosupresyjna mała cząsteczka - selektywny agonista receptora kanabinoidowego typu 2 - aktywuje rozkład wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Aby lepiej ocenić wyniki, badacze zapisali 36 z 38 kwalifikujących się pacjentów z badania fazy II w rozszerzeniu otwartym. Pomiędzy jednym i drugim badaniem nastąpiła przerwa wynosząca od 5 do 56 tygodni i w tym okresie pacjentom nie podawano lenabasum. Uczestnicy rozszerzenia otrzymywali lenabasum 20 mg dwa razy dziennie. Średni wynik we wskaźniku łączonych odpowiedzi w stwardnieniu rozsianym układowym (CRISS) poprawił się o 56% od początku badania fazy II. Podczas rozszerzania otwartego średnia wynik Physician Global Assessment zmniejszył się o 0,9. Pięćdziesiąt procent pacjentów uzyskało odpowiedź CRISS na poziomie 95%. Spośród 36 uczestników badania 33 zgłaszało zdarzenia niepożądane, w tym jeden pacjent zgłosił kryzys nerkowy. Najczęściej występującymi były infekcje górnych dróg oddechowych (22%), zakażenia dróg moczowych (14%), biegunka (11%), owrzodzenie skóry (11%) i łagodne zawroty głowy (8%). Wyniki badania klinicznego fazy III lenabasum (NCT03398837) spodziewane są w 2020 roku.

źródło http://www.termedia.pl
"Życie jest albo wielką przygodą, albo niczym." - Helen Keller
W pracy robię TO, a w domu TO

Obrazek
Avatar użytkownika
ibiza13
Administrator
Administrator
 
Posty: 2155
Dołączył(a): N lip 25, 2010 09:06
Lokalizacja: Słupsk/Szczecin

Re: Nowe leki W TU

Postprzez Rafalski » Wt lip 03, 2018 13:47

Nowy lek na bazie kannabinoidów spowalnia fibrozy, blokuje zapalenie we wczesnej fazie twardziny.
Zespół badawczy opracował lek oparty na kanabinoidach, który stymuluje nie tylko jeden, ale dwa receptory, które uważa się za zaangażowane w rozwój zwłóknienia w twardzinie skóry. Lek, VCE-004.8, zapobiegał tworzeniu się miofibroblastów sprzyjających włóknieniu w hodowli i zatrzymywał zmiany zwłóknieniowe w mysim modelu zwłóknienia skóry. Wyniki tych badań przedklinicznych, choć na wczesnym etapie, są obiecujące i mogą prowadzić do nowej terapii SSc.

Naukowcy coraz częściej zdają sobie sprawę, że receptor PPAR-γ bierze udział w procesach zapalnych, a leki stymulujące receptor mogą zapobiegać stanom zapalnym i zwłóknieniu w mysim modelu zwłóknienia skóry. PPAR-γ jest aktywowany przez kannabinoidy, które z kolei również wykazują modulację rozwoju włóknienia.

Zespół z Uniwersytetu w Kordobie , Hiszpania, opracowali lek, który kieruje PPAR-y i receptor kannabinoidowy CB 2 . Receptory kanabinoidowe są, jak sama nazwa wskazuje, celami konopi indyjskich. Chociaż działanie psychotropowe leku pośredniczy kannabinoidowego CB 1 receptora CB 2 receptora wywołuje efekty przeciwzapalne bez wpływu procesów umysłowych.

Badanie " kannabinoid chinol VCE-004.8 łagodzi twardzinę indukowaną bleomycyną i wywiera silne działanie przeciwzwłóknieniowe za pośrednictwem szlaków aktywowanych przez proliferatory peroksysomów i CB2 " wykazało, że lek blokował działanie czynnika TGF-β, kluczowego mediatora rozwoju zwłóknienia, spowolnienia produkcji kolagenu i transformacji fibroblastów do miofibroblastów wywołujących choroby.

Ponieważ te efekty zostały zbadane w hodowanych komórkach, zespół kontynuował testowanie, czy lek może wpływać na procesy fibrotyczne w mysim modelu zwłóknienia skóry. Naukowcy po raz pierwszy wstrzyknęli bleomycynę w skórę myszy - popularny sposób wywoływania rozwoju zwłóknienia przypominającego twardzinę. Następnie traktowali połowę myszy VCE-004.8 i zaobserwowali, że lek zmniejszył zwłóknienie i zapobiegał stanom zapalnym skóry.

Źródło, po przetłumaczeniu https://sclerodermanews.com/2016/03/24/ ... model/?amp
Rafalski
 
Posty: 2
Dołączył(a): Cz cze 07, 2018 15:01

Re: Nowe leki W TU

Postprzez Rafalski » Wt lip 03, 2018 13:52

Europejska Agencja Leków przyznała osierocone oznaczenie leku głównemu produktowi Emerald Pharmaceuticals na bazie konopi indyjskich do leczenia sklerodermy układowej .

EHP-101 pochodzi od kannabidiolu, substancji chemicznej występującej w konopiach indyjskich. Terapia aktywuje receptory powierzchni komórkowej PPARγ i CB2, które z kolei aktywują szlaki sygnalizacji komórkowej, które mogą pomóc ludziom z blizną tkankami, stwardnieniem rozsianym i innymi chorobami. Sygnały zapobiegają zapaleniu komórek nerwowych, pogorszeniu powłoki mielinowej, która chroni komórki nerwowe i blizny tkankowej lub zwłóknieniu.

Europejscy regulatorzy przyznają status leku sierocego obiecującym metodom leczenia rzadkich chorób. Oznaczenie zapewnia firmom wiele zachęt do dalszego rozwoju terapii. Obejmują one obniżone opłaty związane z przeglądem regulacyjnym, finansowanie przez Komisję Europejską badań klinicznych i 10-letnią wyłączność rynkową w przypadku zatwierdzenia leku.

Skleroderma układowa jest rzadką i przewlekłą chorobą autoimmunologiczną prowadzącą do zwłóknienia skóry i narządów wewnętrznych. Powoduje to, że tkanka staje się twarda i blizna, co zaburza jej funkcję.

EHP-101 otrzymał status leku sierocego z US Food and Drug Administration w 2017 roku.

Oznaczenie sierocego leku w Europie "w przypadku EHP-101 w przypadku sklerodermy dodaje dodatkowej wartości w połączeniu z niedawnym przyznaniem nam przez Amerykańską Federalną Agencję ds. Leków Orphan Drug Designation", powiedział Jim DeMesa, dyrektor generalny Emerald Pharmaceuticals w komunikacie prasowym . Nowe oznaczenie daje firmie "dodatkową zachętę i możliwość rozwinięcia możliwego rozwiązania dla pacjentów cierpiących na tę straszną chorobę, która nie ma lekarstwa" - powiedział.
Emerald Health planuje rozpocząć badanie kliniczne fazy 1 dotyczące zdolności EHP-101 do leczenia twardziny w 2018 roku. To może doprowadzić do badań fazy 2 w twardzinie i SM w 2019 roku, powiedział.

Firma z San Diego opracowuje oparte na konopiach metody leczenia chorób zapalnych, autoimmunologicznych, metabolicznych, neurodegeneracyjnych i zwłókniających.

Oprócz EHP-101, który zaprojektował dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i twardziną, rozwija EHP-102 jako leczenie chorób Huntingtona i Parkinsona.

Źródło: https://sclerodermanews.com/2018/02/20/ ... ation/?amp
Rafalski
 
Posty: 2
Dołączył(a): Cz cze 07, 2018 15:01

Postprzez » Wt lip 03, 2018 13:52

 

Poprzednia strona

Powrót do Leczenie Sclerodermii

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość